LBSL-artikler-social

Vi har nu følgende sponsorer for udrustningen af Ladbydragen:

Fynske Frimureres Fond - kr. 20.000.

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond - kr. 10.000.

Entrepenør Marius Pedersens Fond - kr. 20.000.

Danske Banke Fyn Fond - kr. 10.000.

Entreprenør Marius Pedersens Fond - kr. 20.000.

Automatisk oppustelige redningsveste

Vi har fra TrygFondens regionale råd Syddanmark modtaget støtte til 40 oppustelige redningsveste. - Værdi ca kr. 41.000.

Træningssejl

Marianne og Peter Hermansens Fond - kr. 25.000.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - kr. 31.500.

Velux fonden - kr. 24.000.

 

En dejlig weekend i sensommeren

- den famøse - 7-9-13-dag....

- hvor der i lang tid var tvivl om, hvorvidt det ville regne eller ej - og i det hele taget, hvor meget blæst vi så ville få -

- tog Ladby Skibslaug på tur. Vennerne var indbudt - Det drejer sig jo om at få introduceret nye folk til sejlads med vikingeskib og vort skibslaug på en sådan måde, at de får en god oplevelse og vi kan få dem til at tænke i at blive en del af en fremtidig besætning til Ladbyskibet. Vi havde 16 mand med.

Vort vennelaug - Skibslaug V - med dybe rødder i Ollerup Lærerhøjskole - stillede med 5 mand - hvoraf den ene var skipper Balder. Der har gennem den tid vi har sejlet med lauget været forskellige skippere og vi er ikke blevet skuffet på noget tidspunkt over deres kompetencer - og pædagogiske evner til at lære en ny besætning at være aktive vikingesejlere - hvem bedre end folk fra Lærerhøjskolen.

Weekenden var i lighed med sidste år, "den årlige" laug-weekendtur. Turen har flere aspekter. For det første skal vi rystes sammen - som sejllaug. For det andet skal vore skipperemner øve sig i at være skippere på et vikingeskib.

Efter den vigtige indlæring af åre-håndtering, ro-ordrer og manøvrer, som altid foregår inden fortøjningerne bliver smidt - lagde vi ud på tur i Svendborgsund. Først en rotur til den modsatte side af sundet, hvor vi i ro og mag for færgetrafik - fik årer væk og sat sejl.

Så var det ellers derudaf. godt instrueret af Balder. Ivan var den første på roret, Peder på braserne , Einar på halsen - Senere tættere på Ærø skiftede posterne. Peder på roret, Ivan på braserne, Einar på halsen - en god række af vendinger blev øvet ca. 9 sekm. - nogle i lidt krap sø og nogle på lidt fladere vand under Ærøs kyst - Inde i bredningen blev det dog så fladt, at vi i en vending nåede at røre sandbunden med rorbladet, da skibet bakkede under manøvren - men ingen problemer - Balder reagerede hurtigt. Så lærte vi af det. I forskibet var der instrukser af Aske. Alle gaster var hurtige til at efterkomme ordrer og opmærksomme - herligt. God stemning. På vejen var der god forplejning med håndsmurte madder i bedste kvalitet og i bedste vikingeskibsstil.

Turen gik i lighed med sidste år til Ærø - vind ind fra overkommelige vinkler. Vi roede det sidste stykke ind til overnatningsstedet - ved Ommel.

Efter en runde evaluering for skipperemner, blev der gjort klart skib, arbejdet lidt med at trimme riggen, mens der blev båret i land. Vi slog os ned tæt bag ved toiletbygningen. På græsset blev der lavet mad over bål. Suzanne havde forberedt sig - og vi fik formidabel karryret med ris til. Efter sang og hygge ved bålet sneg nogle stykker sig op på nærliggende kro og fik en godnatøl. Overnatning i bivuak hhv. telt - alle sov godt - nul regn - dejlig lun nat.

Næste morgen stod på havregrød - som Einar producerede. Einar er ikke mesterkok efter eget udsagn men lave grød DET kan han. Det må man sige - og der var brød til - Ebbe havde produceret hjemmelavet brød til os, selvom han ikke kunne være med på turen - ost til - og der var varm kaffe.

Opvask og god oprydning - Lauget skal jo altid kunne komme igen - blev skibet pakket - taskegrej under presenning midskibs - Vi diskuterede, hvordan dagens sejlads skulle forløbe, idet vejrudsigten angav omkring 11- 12 sekmeter - øgende til 15 sekm. hen ad eftermiddagen. Vi måtte se vejret an efterhånden. Einar fik roret, Ivan braser og Peder halsen. Einer klarede øvelser med at lægge fra med årer - og senere lægge i havn for årer - Det lyder så nemt når man sidder ved årene, med kommandoer - når blot man ikke selv skal give dem i rette tid og sammenhæng... Skipper skal tænke forud og klart og give klare kommandoer - men Einar klarede det generelt godt - Godt overblik.

Først roede vi et stykke ud. Skulle lige samle skibets fiskenet op - der var et par fla'fisk - og desværre også en druknet edderfugl. - Så kom sejlet op og det gik derudaf - men det blev hurtigt klart, at vi ikke skulle tage de sidste kryds mod øst langs fynskysten - dertil var vinden for hård og kursen for spids. Balder besluttede at vi gik i havn i Ballen - og sådan må det være, når man skal passe skib og besætning - og få alle sikkert i havn. Men stor ros til alle - super god stemning - og vi glæder os til at komme ud igen.

Herunder lidt billeder fra turen.

 

Laugets mål er at få samlet praktisk erfaring og motivere til at skabe egen god besætning

Derfor indgik laugets sejladsudvalg allerede tidligt i 2012 aftaler med flere andre skibslaug om at komme ud at sejle med deres skibe. Turene er dels oplæringsture for de folk i lauget der gerne vil være det sejlende laugs ledere i fremtiden - og tilbud til dem der gerne vil sejle med som Ladby Skibslaugs mere eller mindre faste gaster og have gode oplevelser på den måde.

På årets første tur med vore gode venner på Lindheimsunds var der ikke mange med fra Ladby Skibslaug - Til gengæld kan det være at nogle af de nye folk / inviterede gæster bliver nogle af vore fremtidige fast friske folk? - For en god oplevelse - DET fik vi igen.

Turen fra Rantzausminde, hvor skibet har hjemhavn til Hjortø var både en oplevelse med roning - og dejlig sejlads med gode kontrollerede vendinger, klare kommandoer og glade og friske gaster. Skibet sejler ualmindeligt godt - og vi må sige, at det er rigtig velholdt i forhold til sin alder.

Vi landede til kaffepause på Hjortø - en lille bitte ø i det sydfynske, hvor ikke ret mange har været - Natur natur - og god dansk vikingehygge.

På turen hjem kan vi melde, at loggen på et tidspunkt viste 11,2 knob på halvvind !! - fuld kontrol med eet reb i toppen af sejlet - og det er rigtig godt gået - nok en fart som mange sejlere ikke forventer af et 17 m vikingeskib.

Herunder en lille serie af billeder fra den herlige dag: