LBSL-omlauget

Nyhedsbrev 10. februar 2021

Hej Alle

I disse her, i mere end en forstand, mørke og kolde tider, drømmer mange sig til sommer, sol, vand og vikingeskibs sejlads. Og efterhånden trænger vi sikkert allesammen til en normal hverdag igen.

Ladby Skibslaug har bestilt et nyt træningssejl til Ladbydragen, hvilket er i skrivende time under færdiggørelse ved en sejlmager i København.

Sejlet er finansieret igennem forskellige sponsorer, som nogle af bestyrelsens / laugets dygtige folk har fundet vejen til. Dette har været en lang og krævende opgave for dem.

Tak for jeres ihærdige indsats.

Ligeså en stor tak til alle af jer der arbejder med vedligeholdelsen af Ladbydragen.

Et vigtigt arbejde, der først igennem jer, giver den mulighed at alle os andre kan komme om bord på denne skønne skib og sejle ude på Kertinge Nor og Kerteminde Fjord.

I år har vi planer om at afholde nogle arbejdslørdag her i april til klargøring af skibet.

Ligeså at afholde nogle aprilaftener hvor vi takler reb til vores nye sejl og at søsætte Ladbydragen den 8. maj. Dertil må der meget gerne mødes så mange folk som muligt.

Vi ville gerne sejle rundt omkring i Kerteminde bugt i uge 28 og sejle togt i uge 29.

Togtets mål kunne være Samsø, eller bare hvorhenne vinden blæser.

Selveste kalender med alle datoer kan findes på laugets hjemmeside, www.ladby-skibslaug.dk

Hjemmesiden bliver løbende aktualiseret og der er masser af artikler og skønne billeder.

Årets Generalforsamling er planlagt til at blive afholdt torsdag den 25. marts.

Stedet er lige som i sidste år i Flødstrup Konfirmandstue fra kl. 19.00 til 21.00

Der har vi plads nok til at holde den krævede afstand og de andre til denne tid gældende bestemmelser.

Lauget giver Kaffe og Kage ved dette arrangement.

Om vi kan gennemføre arrangementet den 25. marts, ved vi ikke i nu.

Der er så mange andre udefra kommende ting, som har indflydelse dertil i år, at vi bare kan håbe og trykke tommelfingrene.

Som altid er der kun adgang til generalforsamlingen når man har betalt kontingent for 2021.

Årets kontingent er igen, lige som de sidste år 150.-kr.

Du kan betale til bankkonto nr. 6864 1049306 i Nordfyns Bank

Eller til laugets MobilePay på 82303. Der står så ”Ladby Skibslaug” som modtager.

Husk at skrive dit navn, så har kassereren det let nemmere at sætte krydset ved dig.

Mvh. Gerhard Neppl

Formand Ladby Skibslaug

Indkaldelse

 

 til Ladby Skibslaugs ordinære

Generalforsamling

 

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19 til 21

på Præstegården i Flødstrup

Kertemindevej 27, 5540 Ullerslev

.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden

Valg af dirigent og stemmetæller

  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Fremlæggelse af medlemsstatistik
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Sommerens aktiviteter/sejlplan
  8. Eventuelt

Evt. forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes senes 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen giver kaffe og kage!

Mvh. Gerhard Neppl

Formand

Ladby Skibslaug

Links til sider om danske vikingeskibe

Først lidt historie og beretninger fra besøg på Vikingemuseet Ladby

Ladbyskibet - lidt historie:

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/undervisning/vikingeviden/vikingetidens-langskibe/fund-af-langskibe-fra-vikingetiden/ladby

Ladbyskibet i graven:

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/vikingeskibe-paa-togt/tidligere-togter/havhingstens-jubilaeumstogt-2012/havhingstens-rute/ladbyskibet

Omtale af Ladbyskibet:

https://www.erantis.dk/guide/viking/ladbyskibet.htm

Lidt mere historie:

https://denstoredanske.lex.dk/Ladbyfundet

Et par betragtninger om, hvem Ladbykongen egentlig var:

http://www.vikingekonger.dk/Vikingekonger%20HTML/Artikler%20B/Ladby-skibet.htm

Lidt om byggeriet af rekonstruktionen - Ladbydragen:

https://www.jernindustri.dk/article/view/286526/let_og_staerkt_dansk_design_fra_900tallet

En beretning fra en besøgende:

http://www.birkerod-larsen.dk/lab-skib.htm

En beretning mere fra en besøgende, denne gang med børn:

http://www.xn--fynforbrn-r8a.dk/portfolio/vikingemuseet-ladby/

Sider om andre danske vikingeskibe:

https://www.erantis.dk/viking/skibe/index.htm

Havhingsten fra Glendalough - Krigsskib. Kopi af Skuldelev 2                                                  

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/museets-baadsamling/havhingsten-fra-glendalough

Helge Ask - Krigs- og patruljefartøj. Kopi af Skuldelev 5

https://www.helgeask.dk/

Og

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/besoeg/udstillinger/de-fem-rekonstruktioner/helge-ask-skuldelev-5

Sebbe Als - Krigs- og patruljefartøj. Kopi af Skuldelev 5

http://www.sebbeals.dk/

Lindheim Sunds - Krigs- og patruljefartøj. Kopi af Skuldelev 5

http://www.odfert.gominisite.dk/Info-om-Lindheimsunds

Thor af Neessund - Krigs- og patruljefartøj. Kopi af Skuldelev 5

http://www.neessundvikingeskibslaug.dk/?Thor

Ottar – Stort handelsskib. Kopi af Skuldelev 1.

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/museets-baadsamling/ottar

Roar Ege – LIlle handelsskib. Kopi af Skuldelev 3.

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/museets-baadsamling/roar-ege

Sif Ege – LIlle handelsskib. Kopi af Skuldelev 3.

http://www.sifege.dk/

Freja Byrding – LIlle handelsskib. Kopi af Skuldelev 3.

http://www.frejabyrding.dk/

Imme Skinfaxe - Lille handelsskib. Kopi af Skuldelev 3 i 9/10 størrelse.

https://www.facebook.com/B%C3%A5den-Imme-Skinfaxe-897194883634124/

Imme Struer – Kopi af Ellingåskibet Frederikshavn.

https://www.waymarking.com/waymarks/wm12RPD_Imme_Struer_Struer_Danmark

Imme Gram - Langskib. Rekonstruktion af Ladbyskibet. Forlist i 2009

https://www.toenderskibslag.dk/?page_id=493

Imme Sejr - Langskib. Rekonstruktion af Ladbyskibet.

https://www.toenderskibslag.dk/

Jelling Orm - Paradeskib. Ikke kopi af et konkret vikingeskibsfund.

https://www.jellingorm.dk/

Havørnen - Krigsskib. Kopi af Gokstadskibet i 2/3 størrelse.

https://levendehistorie.dk/ombork-vikingehavn/skibe

Nidhug - Skibet er ikke en kopi af noget skib, men det er inspireret af det norske Gokstad-skib.

https://vikingeskibene.dk/

https://sn.dk/Lejre/Se-alle-billederne-Vikingeskibet-Nidhug-isoesat/artikel/936878

Røde Orm - Ikke kopi af konkret skib. Samme type som det større søsterskib Nidhug. - Der er ikke noget link aktuelt!

Aslak - Langskib. Krigsskib til indre farvande. Skibet er ikke en rekonstruktion af noget konkret skib, men byggearbejdet og mange af linjerne er inspireret af Ladbyskibet. - Der er ikke noget link aktuelt!

Dragen klar til første tur - foto: Egon Jensen

klar