Ladbydragen på land 2018

Ladbydragen med sin besætning sikkert i land efter en fin sæson Foto Emil Andreasen

Vision for laugets virke 

 

maj 2013                                                                           

 

gokstad-00001

 

Ladby Skibslaug blev stiftet marts 2009, med det formål at bygge, for senere at sejle og vedligeholde det rekonstruerede skib.

Lauget ønsker, som følge heraf og i tæt samarbejde med Ladby Museet, at være inddraget i de organisatoriske opgaver, der knytter sig til dette.

Laugets ledelse har endvidere som hovedopgave, at formidle medlemmernes involvering i de mange forskellige tilknyttede arbejdsopgaver.

Dette til gavn for såvel museum, laugets langsigtede sundhed, som Kerteminde kommune/lokalområdet.

Dette vil vi gerne i byggefasen:

 1. Lauget ønsker at tilvejebringe en stab af besætningsmedlemmer, der uddanner sig i vikingeskibssejlads.
 2. Udvide vort kendskab til mange forskellige aspekter af vikingeskibskulturen.
 3. Etablere gode forbindelser til andre skibslaug i landet.

Visioner for sejlads. Lauget ønsker:

 1. at skibet kommer til at ligge en del af sommeren i Ladby og en del i Kerteminde. Udgå begge steder fra på sejladser. Lauget har i høj grad brug for at få adgang til træningssejladser på åbent farvand således, at skibet kan blive testet under mange forskellige vejrmæssige forhold. Det vil så blive muligt at uddanne en dygtig og stabil stab af vikingeskibssejlere.
 2. at laugets sejladsansvarlige og bestyrelse bliver ansvarlig for såvel mandskabs- som skipperstillelse, når skibet skal sejles.
 3. at såvel sikkerhed ombord, som sikring af skibet, altid har høj prioritet.
 4. at museet og lauget i fællesskab udarbejder sejladsreglement og sikkerhedsinstrukser.
 5. at kunne tilbyde medlemmerne ét længere årligt togt på 2-3 uger, hvoraf de 2 ligger i juli måned.
 6. at kunne deltage i mange forskellige sejladsarrangementer. Gæstesejlads for museet, historisk formidling, testsejlads, lejrskoler, filmoptagelsesprojekter, teambuilding etc. Være med til at skabe et indtægtsgrundlag til medfinansiering af drift og vedligehold.
 7. at også jollerne bliver sejlende aktiver for museum og laug.

gokstad-00040

Vedligehold mm. Lauget ønsker:

 1. at skibet altid skal holde en høj vedligeholdelsesstandart.
 2. at der indrettes en naust til vinteropbevaring og evt. vinterudstilling af skibet.
 3. at skibet på et tidspunkt får et kunststofsejl i garderoben.
 4. hvis muligheden byder sig på et tidspunkt ude i fremtiden, at få eller købe del i ejerskabet af skibet.

Udarbejdet 3. maj 2013

 
Social Share:

Kløvning

klvning2

Smedje

smedje

Go to Top