Ladbydragen på land 2018

Ladbydragen med sin besætning sikkert i land efter en fin sæson Foto Emil Andreasen

Indkaldelse til Ladby Skibslaug`s ordinære Generalforsamling

Som tidligere udmeldt, afholdes Ladby Skibslaug´s ordinære generalforsamling

Torsdag den 31. marts kl. 19.00 til 21.00

i Flødstrup Præstegård konfirmandstue, Kertemindevej 27 Flødstrup, 5540 Ullerslev

Den ordinære generalforsamlings dagsorden

  1. )Valg af dirigent og stemmetæller
  2. )Formandens beretning
  3. )Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget
  4. )Fastsættelse af kontingent
  5. )Fremlæggelse af medlemsstatistik
  6. )Indkomne forslag
  7. )Valg i henhold til vedtægterne
  8. )Sommerens aktiviteter/sejlplan
  9. )Eventuelt

Dagsordenens punkt 6.

Forslag: At Laugets Blad nedlægges på grund af manglende Input fra medlemmerne

Dagsordenens punkt 7.

Kasserer Niels Uffe er på valg           Niels Uffe   modtager genvalg.

Egon       er på valg                           Egon           modtager genvalg.

Marianne er på valg                           Marianne     modtager genvalg

Suppleanter skal som sædvanlig vælges for et år.

Jørn Nielsen er på valg                       Jørn Nielsen modtager genvalg.

Mangler en suppleant

Valg af revisor og revisor suppleant for et år.

Morten Szilas er på valg                   Morten modtager genvalg.

Jørgen Sunke

Stemmeret ved generalforsamling forudsætter at kontingentet er betalt.

Lauget beværter med kaffe og kage

På bestyrelsens veje

Gerhard Neppl

Formand

Social Share:

Kløvning

klvning2

Bordmontering

bordist2

Go to Top