Jubilæum 10år

Velkommen til Ladby Skibslaug 10-års jubilæum

Nøj hvordan dog tiden flyver, det er lige, som om det var i sidste år, at der var en lille opslag i lokalavisen. Der igennem søgte Ladby Museet nogle øksemænd for at bygge et vikingeskib.

Mødedato var den 11. november 2008 kl. 19.00 i kælderen på Ladby Museet.

Der kom over 60 mennesker, med meget forskellig baggrund og erfaringer, hvilket var en del flere end museets leder Bodil havde forventet.

Allerede på dette tidspunkt var der stor interesse, i den mulighed, at bygge et vikingeskib med gammeldags arbejdsmetoder. Der kom folk fra Imme Gram som viste en film og fortalte om livet og opgaver rund omkring et vikingeskib. Der blev diskuteret og stillet mange spørgsmål.

En arbejdsgruppe blev valgt og gik så i gang med projektet. Der var mange opgaver at tage fat i.

Fra museets side kom Mette med i gruppen, Mette var på dette tidspunkt lige startet som den nye leder af Ladby Museet.

Det blev meget hurtig klart for os i arbejdsgruppen, at der skulle laves en forening, hvor alle de interesserede frivillige, blev organiserede.

Efter en del diskussion skulle foreningen hede Ladby Skibslaug,

Den stiftende Generalforsamling var så den 24. marts 2009, i Kerteminde byskole.

Hele projektet startede så med at museet fik en færøsk jolle foræret fra Hans Atli Dahl.

Jollen skulle så lige have skiftet nogle bord og kunne så bruges til at lære sejlads med råsejl.

Jeg ville dertil kun navne at jollen blev så det sidste skib der blev søsat her på museet.

Jeg tror at det skyldes bl.a. at det meste af træværket på jollen blev skiftet ud efterhånden som håndværkerne kom længer og længer i opgaven.

Før de frivillige bådebyggere blev sluppet løs på byggeriet af det store Ladbyskib, øvede de sig på at bygge en kopi af den mindste båd fundet i norske Gokstad, som var dateret til ca. 890.

Byggeprojektet blev finansieret af LAG midler. Denne 6,5 m lange jolle blev døbt Gokke og søsat den 21. december 2011 i vandbassinet på byggepladsen.

Ladbyskibet blev bygget fra 2011 til 2016. Der var mange skiftende frivillige med på byggepladsen.

I gennemsnit var der omkring 30 skibsbygger og smede tilknyttet i byggeriets tid.

Det er ingen hemmelighed at projekter som omhandler frivillige og konstituerede organisationer

kan før eller senere komme i samarbejdes problemer, hvilket også skete her.

I 2012 kom det til uenighed imellem Lauget og museet, om placeringen af det færdigbyggede vikingeskib. Lauget ville gerne have skibet placeret på den anden side af Langebro i Kerteminde Havn.

Imens Østfynsmuseet`s ledelse gerne ville have skibet ned foran gravhøjen, til gavn og fryd for museets gæster.

Laugets første formand Ejnar Ravnebjerg gik af i utide og kassereren Gerhard Neppl blev så midlertidige formand, indtil næste generalforsamling i 2013.

Der blev Ivan Larsen valgt som formand for Ladby Skibslaug.

Skibsbyggerne fortsat ufortrødent med at arbejde på skibet og smedene arbejdede stadig med at tilvirke de over 3000 nagler som blev smedet i tidens løb.

2016 blev så året med forandringerne.

Forandringerne startede med generalforsamlingen. Der var valg til bestyrelsen, hvor der bl.a. blev valgt Gerhard Neppl som ny formand i lauget. Opgaverne kunne hermed blive bedre fordelt mellem ledelsen af lauget og ledelsen af skibet. Og Lauget skulle ændre sig fra byggelaug til sejladslaug.

Endelig kom så dagen, vi alle har ventet på.

Den 14. maj 2016 ville vi kunne huske længe.

Dagen, hvor skibet kom i vandet, dagen hvor der var over 4000 besøgende på Vikingemuseet Ladby

Dagen, hvor skibet blev navngivet nedenfor gravhøjen.

”Ladbydragen”

De første to år øvede besætningen sig på at ro og vi roede mange timer med Ladbydragen.

2018 fik skibet sejl på. Nogen fra Lauget var til sejladskursus i Roskilde og efterfølgende gik vi så i gang med at sejle selv.

Mit i alle forberedelser, fik vi så med Niels Uffe, en ny skipper an bord. Og med hjælp fra Mads Pedersen, en erfaren skipper fra Lindhejmsunds, sejlede Ladbydragen for første gang med egen sejl på Kertinge nor.

Sidenhen har Ladbydragen sejlet en del på fjord og nor.

Her i år, var Dragen i Nyborg og hjalp med til at bringe Valdemar Sejr tilbage fra sit togt, med den nye Dannebrog i hånden, hvilket var samtidig Ladbydragens jomfrutur på det stor vand.

Lauget har været på sit første togt i år. Togtet gik til Als hvor vi var med til Sebbe Als 50-års fødselsdag. En stor og lærerig oplevelse kan jeg sige.

Ladbydragen blev god modtaget i alle havne og vi fortalte om Vikingemuseet Ladby og skibet til alle de interesserede mennesker som troppede op.

Her og nu vil jeg gerne takke Erland Porsmose, Mette Ladegaard Thøgersen, Claus Frederiksen, Bodil Holm Sørensen og alle ansatte i Østfyns Museer for et godt samarbejde igennem årene.

En stor Tak til alle Fonde og sponsorerne, som først har gjord projektet muligt.

Og sidenhen har ydet en stor bidrag til, at Ladbydragen er kommet ud at sejle sikkert og forsvarligt i dagligdagen og på togt.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en rigtig stor tak til alle de dygtige mennesker der gang på gang møder op arbejder og støtter museet, skibet og lauget. Uden dem og deres indsats var det ikke muligt at give så mange en god oplevelse med Ladbydragen og Vikingemuseet Ladby.

Jeg ville slutte og samtidig tilslutte mig, de ord som museets nuværende leder Claus Frederiksen sagte til mig i går.

I er de mest fantastiske mennesker at arbejde sammen med.

Ladby Skibslaug længe leve   Hurra Hurra Hurra

Gerhard Neppl

Formand

Ladby Skibslaug

 

Fotoserie fra aftenen med billeder fra Niels Uffe Jørgensen

Social Share:

Invitation Ladby Skibslaugs 10-års Jubilæum

Go to Top