Byggepladsen Dragen klar til sidste bord

Byggepladsen

Status på byggeriet af Ladbyskibet 2016.

Af Ole Kjær Olsen.

Ved årets begyndelse lå skibet pakket ind i presenninger og var derfor stort set utilgængeligt for indenbords arbejder. Da var vi imidlertid også så langt fremme, at skibet om nødvendigt kunne søsættes. Nu manglede vi ”kun” alt det løse, som skulle vise sig at være meget tidkrævende.

Niels arbejdede med ror, rorpind og rorvorte, som skulle vise sig som rene kunstværker. Især rorpinden er udskåret med ornamenter med oprindelse i en svunden tid og afsluttet med sølvindfattet ravknop. Rent grand cru.

Rorets fastgørelse til skibssiden har voldt en hel del overvejelse med prøveophæng, læderstrop, birkerodsled og meget andet.

I værkstedet er der forarbejdet blokke til løbende rig, vantnåle til stående rig, støtter til beidåse, skødeklamper og meget mere. Tovværk er udført, splejset og tjæret, afmålt i længder og øjer tilpasset masten. Der er produceret bærestolper til mast og rå, ligesom masten og råen er finpudset, tjæret og malet. Den endelige tilpasning af mastefod vil foregå i forbindelse med masterejsningen til næste år, ligesom tilpasning af tovværket også først sker til foråret 2017.

Skibet er blevet bundmalet og dekorationsmalet i farver, som blev bestemt allerede på den lille model, som står i museet.

To uger før søsætningen blev skibet hejst ned fra opklodsningen og trukket 300 m ned til pladsen nord for højen, hvorfra søsætningen foregik.

Ladbydragen-trækkes-fra byggepladsen-paa-lunter

Ladbydragen trækkes fra byggepladsen på lunter

Sejlet er i fuld gang med syning og montering af diverse kantlig, øjer, rebehuller, forstækninger mm.

Kort før søsætningen blev der gravet ud til sejlrende, slået pæle og etableret flydebro samt befæstet forplads og trappe til græsarealet oven for havnepladsen.

Midt i det hele havde vi en søsætning pinselørdag den 14. maj – et tilløbsstykke uden lige. Der var anslået 3-4.000 tilskuere og medvirkende, som tilsammen gjorde dagen til årets højdepunkt for egnens befolkning og den lokale presse.

Søsætningen foregik 100 % planmæssigt helt som forventet og afsluttedes med en rotur lidt ud i fjorden. Herved beviste skibet, at det kunne sejle, og at det var tæt. Ved navngivningen fik skibet navnet ”Ladbydragen”.

Ladbydragen-klar til roning

Ladbydragen klar til roning

Efter tusind år du ud af mulden dukker, tro kopi der nu ved bryggen vugger.

Ophaling til vinteropbevaring vil ske den 28. september, hvorefter skibet bliver tildækket for vinteren.

En stor del af tiden i foråret gik med rydning af byggepladsen, hvor alt skulle være væk til udløb af lejemålet inden 1. juli 2016. Det var selvsagt ikke den mest muntre del af den samlede byggeproces, og har da også resulteret i betydeligt mandefald siden søsætningen, og vi er nu nede på ca. 10 % af de mest aktive dages bemanding. Udsigterne for færdigmontering næste år er ikke lyse, bl.a. fordi vi nu ikke længere har tilstrækkelige faciliteter til håndværk og fællesskab.

Oveni er der arrangeret rodage med skibet på onsdage, hvor der før var arbejdsdag, og da roere og skibsbyggere delvist er gengangere, har det yderligere decimeret arbejdsstyrken.

Social Share:

Bordmontering

bordist2

Go to Top