Byggepladsen Dragen klar til sidste bord

Byggepladsen

Status på byggeriet af Ladbyskibet 2014.

Af Ole Kjær Olsen.

Her i efteråret 14 er der det seneste år udført følgende aktiviteter:

Bordlægningen holdt en lille pause efter bordgang 4, hvor bundstokkene blev lagt. Nu er der udført 3 bordgange mere i hver side, så der pt. kun resterer den øverste bordgang den med alle årehullerne.

 

skibet

Skibet som det så ud i oktober.

 

Sideløbende med de seneste 3 bordgange er der lagt kølsvin, som efter en lang forberedelse er tilpasset og fastgjort til bundskokkene delvist med knæ udskåret af krumtømmer.

 

Kølsvinet

Kølsvinet med en afgrening der blev til støtte for kommende mast. 

 

Desuden er der lagt biter tværs over båden fra overkanten af 4. bord.

Biterne er de bærende bjælker, som med udhugget fals i hver side, danner bæring for dørken.

Biterne understøttes af snelder korte, sirligt udskårne støtter én under hver bite. Snelderne er tilpasset, så biterne får en lille pilhøjde og derved fastholdes kun ved spændingen mellem bite og bundstok.

 

Biteknæ

Biteknæ.

 

Biterne og klædningen er afstivet med biteknæ, som er spigret og naglet og nedfældet i biteenderne.

Sneller

Håndskårne sneller understøtter tofterne.

 

Som fastgøring af spidserne på biteknæ og som bæring for tofterne er der indbygget stringer en langsgående 5x8 cm forstærkning nær overkanten af 6. bordgang. Stringeren er naglet til bordplanken med 2 trænagler i hvert fag. Enderne af stringerne er dampet i svedekiste for at kunne bukke dem tilstrækkeligt med bådens spring.

Stringerne er som alle andre kanter afsluttet med pynteriller.

Tofterne er som biterne spændt ud på tværs af båden, én i hvert modul á ca. 91 cm, som bundstokke og biter. Tofterne er 6x10 cm bjælker, som er svagt afrundet på oversiden, således at man sidder behageligt, når man skal ro i timevis!!!

Tofterne er på samme måde som biterne understøttet af snelder 2 stk. pr. tofte og er ligeledes udført med pilhøjde.

Enderne er fastgjort til bordgang nr. 7 med tilskårne knæ og er desuden fastspigret til tidligere nævnte stringer. Disse knæ er udstyret med pynteriller, som pga. knæets særlige facon giver en særdeles delikat fremtoning skal ses! I overkanten af bord nr. 7 er der som på bord nr. 6 udført nok en stringer af ca. samme dimension og længde.

 

Knæ

Smukt forarbejdet knæ der forbinder tofte og stringere.

Denne øverste stringer skal, ud over at danne afstivning af bådens øverste konstruktion, også danne baggrund for spigrene, som øverste bord til sin tid fastgøres med.

Samtidig med al konstruktionen er der udført et stort antal dørkplanker. Der skal i hvert modul anvendes 10 stk. på tværs midt i båden, decimeret til 8 og 6 stk. mod enderne.

Plankerne er ca. 2,5 cm tykke og 20-25 cm brede og er tilpasset individuelt til hver position og nummereret til sin egen plads.

Til turisternes store begejstring er der nu skåret dragehoved, som i særlig grad fuldender udtrykket og får amatørfotograferne frem.

Som halvfabrikata er der for længst forberedt for- og agterskot, som nu ligger i karret til endelig tilpasning. I løbet af resten af efteråret/vinteren forventes udført øverste bord, for- og agterskot, ror og rorvorte, forstærkning af begge ender, resten af dørplankerne og måske lidt mere.

I smedjen er der udført anker monteret med ankerstok af træ, ankerkæde og en stadig strøm af spiger og nagler til skibsbyggerne. Desuden er der fra smedene kommet en jævn forsyning af værktøj, som udføres på anfordring i højt tempo.

Der kan efterhånden skimtes en afslutning ude i 2015 engang, og selv om arbejdsløsheden derved truer, og selv om årer, sejl, tilrigning og meget andet resterer, ses alligevel frem til den dag, der kan siges:

Efter tusind år du ud af mulden dukker

Tro kopi der nu ved bryggen vugger.

Ole arbejder på sit knæ.

Social Share:

Vinterarbejde

Vinterarbejde

Bordmontering

bordist2

Go to Top